ད་ལྟ་གཟིགས་བཞིན་པ། > མདུན་ངོས། > འདི་གའི་གནས་ཚུལ། > ཚོང་འཕྲིན།
ཛམྦྷ་ལ་གངས་ལྗོངས་རིག་གནས་དར་སྤེལ་ཚད་ཡོད་ཀུང་ཟི།

ཛམྦྷ་ལ་གངས་ལྗོངས་རིག་གནས་དར་སྤེལ་ཚད་ཡོད་ཀུང་ཟི།

འོད་འབར་བོད་ལྭ།

འོད་འབར་བོད་ལྭ།

སྦྲ་ནག་ཚོ་བ།

སྦྲ་ནག་ཚོ་བ།

མཚོ་སྔོན་ཞང་ཡ་སྨན་ཁང་།

མཚོ་སྔོན་ཞང་ཡ་སྨན་ཁང་།

ཧྲང་ཏུང་རྒྱལ་སྤྱི།

ཧྲང་ཏུང་རྒྱལ་སྤྱི།

ཝ་ཧ་ཧ། དབྱིན་ཡང་ཁོའེ་ཞན།

ཝ་ཧ་ཧ། དབྱིན་ཡང་ཁོའེ་ཞན།

མཚོ་སྔོན་ཞེའོ་ཀྲུའུ་ཁུལ་གསུམ་ཚོགས་པ།

མཚོ་སྔོན་ཞེའོ་ཀྲུའུ་ཁུལ་གསུམ་ཚོགས་པ།

ཝ་ཧ་ཧའི་སྐོམ་ཆུ།

ཝ་ཧ་ཧའི་སྐོམ་ཆུ།

ཝ་ཧ་ཧ་དབྱང་མང་འཐུང་ཆུ།

ཝ་ཧ་ཧ་དབྱང་མང་འཐུང་ཆུ།

ཝ་ཧ་ཧའི་སིལ་ཁུ།

ཝ་ཧ་ཧའི་སིལ་ཁུ།

 སུའུ་ཀྲིག་ཅིན་ལུང་ནས་ཐོན་པའི་ཧའེ་ཀུག་རྟགས་ཅན་གྱི་འཕེལ་འཁོར།

སུའུ་ཀྲིག་ཅིན་ལུང་ནས་ཐོན་པའི་ཧའེ་ཀུག་རྟགས་ཅན་གྱི་འཕེལ་འཁོར།

བློ་བཟང་ཚན་རྩལ།

བློ་བཟང་ཚན་རྩལ།

རྨ་རྒྱལ་སྦོམ་རའི་གཟི་འོད།

རྨ་རྒྱལ་སྦོམ་རའི་གཟི་འོད།

གཡག་རྫི་ཉོ་ཚོང་ཚད་ཡོད་ཀུང་ཟི།

གཡག་རྫི་ཉོ་ཚོང་ཚད་ཡོད་ཀུང་ཟི།

མཛའ་འབྲེལ་ཨ་ལུང་།
ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བ།གུང་ཁྲན་ཏང་གི་དྲ་བ།བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་།མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།ཁམས་པའི་དྲ་བ།ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།ཀྲུང་གོའི་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན།ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར།